top of page
Nhẫn nữ tim vàng

Nhẫn nữ tim vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.4 chỉ

Nhẫn nữ tim vàng

SKU: NC2798
    bottom of page