top of page
Nhẫn nữ trái châu vàng đá trắng

Nhẫn nữ trái châu vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.6 chỉ

Nhẫn nữ trái châu vàng đá trắng

SKU: NCB230
    bottom of page