top of page
Nhẫn nữ Vàng đá màu cam VJC 610

Nhẫn nữ Vàng đá màu cam.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.478 chỉ

Nhẫn nữ Vàng đá màu cam

SKU: NN869-TR
    bottom of page