top of page
Nhẫn nữ Vàng đá màu Xanh biển VJC 610

Nhẫn nữ Vàng đá màu Xanh biển.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.815 chỉ

Nhẫn nữ Vàng đá màu Xanh biển

SKU: NN866-TR
    bottom of page