Nhẫn nữ vàng đá trắng Love

Nhẫn nữ vàng đá trắng Love.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.3 chỉ

Nhẫn nữ vàng đá trắng Love

SKU: NC1034