top of page
Nhẫn nữ Vàng đá trắng VJC 610

Nhẫn nữ Vàng đá trắng.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.228 chỉ

Nhẫn nữ Vàng đá trắng

SKU: NN871-TR
    bottom of page