top of page
Nhẫn nữ Vàng đá trắng

Nhẫn nữ Vàng đá trắng.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.396 chỉ 

Nhẫn nữ Vàng đá trắng

SKU: NN894-TR
    bottom of page