top of page
Nhẫn nữ vàng hột bẹt VJC 610

Nhẫn nữ vàng hột bẹt.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.193 chỉ

Nhẫn nữ vàng hột bẹt

SKU: N95212
    bottom of page