top of page
Nhẫn Trái tim Vàng lông voi VJC 610

Nhẫn Trái tim Vàng lông voi nhân tạo.

VJC 610 chuyên cung cấp sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.397 chỉ

Nhẫn Trái tim Vàng lông voi

SKU: NN794-TR
    bottom of page