Nhẫn vàng nữ đá trắng VJC 610

Nhẫn vàng nữ đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.436 chỉ

Nhẫn vàng nữ đá trắng

SKU: NC3122