Vòng cổ đá trắng VJC 610

Vòng cổ đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.1952 chỉ

Vòng cổ đá trắng

SKU: FL6LI1BI