Vòng tay đá trắng VJC 610

Vòng tay đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.0874 chỉ

Vòng tay đá trắng

SKU: FL8LI2B