top of page
Vòng vàng bát nhã tâm kinh VJC 610

Vòng vàng bát nhã tâm kinh.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 4.225 chỉ

Vòng vàng bát nhã tâm kinh

SKU: V1110
    bottom of page