top of page
Vòng vàng bông hoa VJC 610

Vòng vàng bông hoa.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.306 chỉ

Vòng vàng bông hoa

SKU: VYC2359
    bottom of page