top of page
Vòng vàng đá trắng  VJC 610

Vòng vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.477 chỉ

Vòng vàng đá trắng

SKU: QNU0048
    bottom of page