Vòng vàng hàng rào VJC 610

Vòng vàng hàng rào.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.912 chỉ

Vòng vàng hàng rào

SKU: VHANGRAO