top of page
Vòng vàng hoa đá trắng VJC 610

Vòng vàng hoa đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.258 chỉ

Vòng vàng hoa đá trắng

SKU: VH361
    bottom of page